top of page

תכנון לוגיסטי פונקציונלי

תכנון לוגיסטי פונקציונלי

המרכז הלוגיסטי של הארגון הוא לב ליבו של העסק הוא אשר מקשר מהייצור/יבוא הסחורה עד להגעת המוצר ללקוח  הסופי. במרכז הלוגיסטי מתרכזת רוב רובה של השרשרת התפעולית מקליטת הסחורה, אחסנתה, אופן הליקוט והפצתה .

מעת לעת ארגונים נדרשים לעבור למחסן חדש או לתכנן ולבנות מבנה חדש ייעודי עבור הפעילות הלוגיסטית פרויקט זה דורש תכנון מקצועי  אשר יתאים לדרישות הייחודיות של כל ארגון בהתאם לצרכים הקיימים תוך לקיחת בחשבון אופציה של גידול בפעילות הארגון בשנים הקרובות.

ראשית נבצע ניתוח מצב קיים , ונלמד את "שיעור קומתו" הלוגיסטי של הארגון.

 • ביעוץ ובתכנון הפונקציונלי אנו ניגע בין היתר בדברים הבאים:

  • האזור הגאוגרפי מתאים לפעילות.

  • נגישות לעובדים .

  • קרבה לערוצי תנועה והפצה.

  • לימוד האתר: אופן  העמדת המבנה במגרש וכיוונו, מימדים, פתחים וכו' .

  • גודל החצר כאשר אנו באים לתכנן מרכז.

  • סוג רצפה .

  • גובה אופטימלי.

  • יחס בין שטחי האחסון לשטחי התפעול .

  • לימוד האתר (זה שעוברים אליו): מימדים, פתחים, וכו'.

  • עקרונות שיטת התפעול אשר על פיהם תקבע שיטת אחסנה והתפעול   

  • בהתאם למבנה וצרכים הלוגיסטיים.

  • זרימת החומר : אזור קליטה , הכנה לאחסה, ליקוט קדמי ואחסון, בקרה

  • ואירוז הכנה להפצה וכו' .

  • בחינת כדאיות בשיפורים טכנולוגיים.

  • תכנון מספר חלופות להחלטה.

 

 • התוצרים כוללים :

  • בחירת חלופה ותכנון מפורט כולל שרטוטים של המערכות הלוגיסטיות.

  • כתיבת מפרטים טכניים למערכות האחסון וכלי השינוע.

  • כתיבת מפרטים לעזרים הלוגיסטיים השוניים דוגמת : תחנות עבודה, מכונות  שרינג, עמדות טעינה, וכו' .

 

 • מפרט טכני פונקציונלי הכולל- אנו נספק מפרטים טכניים לרכש :

  • כלי שינוע

  • מערכון אחסון.

  • משווה גובה.

  • דלתות תפעוליות.

  • מכונות עיטוף ומכונות להחלפת משטחים.

  • אמצעי שילוט וברקודים, מסופונים

  • תחנות עבודה

Image by Lucas van Oort
קביעת פגישה

רוצים לקבוע פגישת הכרות?

השאירו פרטים

bottom of page