top of page

תכנון שרשרת אספקה ותפעול  

תכנון שרשרת אספקה ותפעול

המלאי לא תואם, אין הלימת מלאים, המלאי קיים אך לא יודעים איפה?

המחסן מבולגן , הזמנות לא מסופקות, המחסן לא עומד בתפוקות?

נראה לך שאפשר יותר טוב ואתה לא יודע איך לשנות?

אבחון לוגיסטי הנו בחינת מרכיבי הלוגיסטיקה הקיימים בארגון, מהו "שיעור קומתו" הלוגיסטי של הארגון.

באבחון ננצל את הידע, הניסיון ו ה Best-Practice רב השנים אשר נצבר  ומאפשר להתבונן בארגון "במשקפיים" בוחנות. מטרתו של האבחון לצלם מצב קיים המאפשר למפות את הכשלים ולטפל בהם באופן מקצועי.

הן בתחום הלוגיסטי והן בחוליות שרשרת האספקה, שרשרת האספקה נבחנת על-פי המדדים הבאים:

 • אמינות.

 • זמן תגובה.

 • גמישות.

 • עלות ביצוע ויעילות ניהול ההון המושקע בשרשרת

 

בעזרת מדדים אלה נבחן את תפוקות שרשרת האספקה ומרכיביה במצב הקיים ומסגרת של קריטריונים מדידים להערכת פוטנציאל השיפור/החיסכון.

באבחון הלוגיסטי אנו ניגע בין היתר בנושאים הבאים:

1.    ניתוח תהליכי זרימת החומר

 • תהליכי inbound (כניסה )

  • טרום קבלה

  • קבלה

  • פיזור

 • תהליכי מחסן וניהול מלאי

  • אחסון סחורה

  • ניהול מלאי.

  • תנועות מלאי

  • החזרות.

 • תהליכי outbound (יציאה)

  • טרום הזמנה, עיבוד הזמנה.

  • ליקוט הזמנה.

  • בקרה ואירוז.

  • הפצה.

  • טרום הזמנה, עיבוד

2.    ניהול ה DATA של האיתורים והפריטים.

 • תשתיות ומשאבים להצלחת המשימה

 • אפיון האתר הלוגיסטי – שטח, גובה, סוג רצפה, מס משווה גובה ודלתות.

 • סוג מערכות האחסון.

 • סוג וכמות כלי השינוע.

3.    מערכות מידע:

 • סוג מערכת המידע

 • אופי הממשקים של המערכות המשפיעות על הניהול הלוגיסטי.

4.    ארגון ושיטות, כח אדם:

 • כמות כח האדם והתאמתו למשימות .

 • התמקצעותו והיכולת למצבו בהתאם למשימות.

Image by Lucas van Oort

רוצים לקבוע פגישת הכרות?

השאירו פרטים

bottom of page